top of page

Conferentie CurriculumCommissie 8 november 2022

De Curriculumcommissie heeft een conferentie gehouden over haar laatste advies over een systeem voor periodieke herijking van het curriculum. Meer dan vijftig vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties en leraren werden door de dagvoorzitter Hartger Wassink uitgedaagd zich op verschillende manieren uit te spreken over de aanbevelingen van de commissie. 


Ook de Directeur Generaal primair- en voortgezet onderwijs Inge Vossenaar heeft in een interview zich uitgesproken over het advies van de commissie. De conferentie was bedoeld om te reflecteren op de aanbevelingen van de commissie, om onderling in gesprek te gaan en om suggesties en vragen op te halen die nog konden worden meegenomen voor de beleidsreactie van minister Dennis Wiersma.


Ook hebben Roel Kuiper en Nienke Nieveen van de Curriculumcommissie een presentatie gegeven waarbij het internationale perspectief de aandacht kreeg. Binnenkort verschijnt er een podcast waarin verslag wordt gedaan van de conferentie en waarin tal van deelnemers aan het woord komen.


Klik hier voor meer media

Conferentie Curriculumcommissie

Download Document
bottom of page