top of page

De Curriculumcommissie heeft haar derde Tussenadvies over de examenprogramma’s voortgezet onderwijs en een studie over kansengelijkheid opgeleverd. In een serie podcasts zullen de verschillende commissieleden over zichzelf vertellen, over de werkwijze van de commissie en over de inhoud van de adviezen en studie.


In een 1e podcast vertellen Roel Kuiper en Nienke Nieveen over de adviesaanvraag van de minister en het werk van de commissie. In een 2e podcasts vertelt Roel Kuiper over de hoofdlijn van het laatst verschenen Tussenadvies Examenprogramma’s in perspectief.

Podcasts Curriculumcommissie

Download Document
bottom of page