top of page

In het derde tussenadvies, Examenprogramma’s in perspectief, adviseert de commissie over de bijstelling van de examenprogramma’s voor de bovenbouw van het funderend onderwijs. Ze constateert dat, net als voor de bijstelling van de kerndoelen, voor de bijstelling van deze programma’s een kader nodig is met onder meer de volgende uitgangspunten: een gedeelde architectuur, een eenduidige definitie van eindtermen, een breed en gevarieerd curriculum, inrichtingsvrijheid van scholen en aandacht voor kansengelijkheid.

Verus: analyse 3e tussenadvies

bottom of page