top of page

Prof. dr. Orhan Ağırdağ

Geboren als laatste kind van een Limburgs mijnwerkersgezin, studeerde hij -na zijn middelbare school in Heusden-Zolder-  sociologie aan de KU Leuven, waar hij in 2007 cum laude afstudeerde. In 2011 promoveerde Orhan Agirdag tot doctor in de sociologie aan de UGent met een onderzoek naar de gevolgen van schoolsegregatie.


Na zijn doctoraat werkte hij aan de University of California Los Angeles (UCLA) als een Honorary Fellow van de Fulbright Commission. Sinds 2014 is hij als (deeltijd-)universitair docent verbonden aan Universiteit van Amsterdam (UvA), waar hij een VENI-beurs heeft ontvangen van het NWO voor een onderzoek naar meertaligheid in het onderwijs. Sinds zijn aanstelling doceert hij Onderwijsbeleid aan de UvA.


In 2015 werd hij aangesteld als professor aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. In zijn onderzoek combineert Orhan Ağırdağ inzichten van sociologie, onderwijskunde en linguïstiek. Meer specifiek bestudeert hij hoe brede maatschappelijke tendensen zoals groeiende etnische diversiteit en digitalisering een invloed hebben op verschillende onderwijs- en opvoedingsprocessen. De focus ligt hierbij op lerarenopleiding, de vroege kinderjaren, burgerschap en meertaligheid.


Zijn werk is verspreid over meer dan honderd wetenschappelijke publicaties, die anno 2020 meer dan 1900 keer geciteerd zijn. Daarnaast coördineert hij verschillende onderzoeksprojecten die gefinancierd zijn door FWO. Orhan Ağırdağ heeft daarbij acht doctorandi begeleid. Hij werd onder meer bekroond met de Frans van Cauwelaertprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB), met de Charles Ullens Prijs van de Koning Boudewijnstichting, met de Dissertatieprijs van de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR).

Orhan Ağırdağ is de voorbije jaren uitgenodigd op tientallen evenementen als keynote-spreker. Ook treedt hij regelmatig op in de Vlaamse en Nederlandse media met bijdragen over onderwijs en samenleving.

  • Professor in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven.

  • Universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam.

  • Professor in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven.

  • Universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam.

bottom of page