top of page

Naar aanleiding van de adviezen van de Curriculumcommissie heeft de minister heeft de werkopdrachten voor de bijstelling van de kerndoelen primair en voortgezet onderwijs onderbouw en de eindtermen voortgezet onderwijs bovenbouw aangepast. De werkopdrachten zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.


Link naar

Aanbiedingsbrief bijgestelde werkopdrachten curriculum primair en voortgezet onderwijs

bottom of page