Basis documenten

Evaluatie wet onderbouw vo. GION 2011
Commissie Wijnen kerndoelen basisonderwijs 2002
Verslag schriftelijk overleg vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Kamerbrief d.d. 9 september 2020 inzake de instelling van de wetenschappelijke curriculumcommissie ten behoeve van de curriculumherziening in het funderend onderwijs (Kamerstuk 31 293)
Benoemingsbesluit CurriculumCommissie
Kamerbrief Instelling wetenschappelijke curriculumcommissie
Eindadvies Curriculum: Samen bouwen aan het primair en voortgezet onderwijs van morgen
Instellingsbesluit curriculumcommissie
Motie taal, rekenen en burgerschap
Motie Bètacurriculum vmbo
Kamerbrief: Bijstelling en aanscherping en vervolgproces actualisatie curriculum primair en voortgezet onderwijs
Kamerbrief: Afschrift kabinetsreactie op adviezen voor verbetering van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs
Kamerbrief: Advies coordinatiegroep curriculum.nu
Kamerbrief: Afronding ontwikkelfase curriculumherziening
Kamerbrief: Reactie adviezen Toets Wijzer en Curriculumvernieuwing Onderwijsraad
Kamerbrief: Verloop en vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs
Onderwijsraad: Briefadvies
Kamerbrief: Beantwoording vragen over brief platform vvvo over de curriculumherziening
Kamerbrief: Start ontwikkelfase curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs
Kamerbrief: Curriculumherziening po en vo
Kamerbrief: Vervolg curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs
Kamerbrief: Vervolg curriculumherziening
Kamerbrief: Curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs
Kamerbrief: Curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs
Onderwijsraad: Een eigentijds curriculum 1.7

Documenten en downloads