Basis documenten

Aanbiedingsbrief TK Lopende trajecten curriculum en derde tussenadvies Curriculumcommissie
8 juli 2021
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake brief met betrekking tot lopende trajecten curriculumbijstelling.
8 juli 2021
Kamerbrief: Reactie m.b.t. lopende trajecten curriculumbijstelling
8 maart 2021
Evaluatie wet onderbouw vo. GION 2011
24 januari 2021
Commissie Wijnen kerndoelen basisonderwijs 2002
6 januari 2021
Verslag schriftelijk overleg vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Kamerbrief d.d. 9 september 2020 inzake de instelling van de wetenschappelijke curriculumcommissie ten behoeve van de curriculumherziening in het funderend onderwijs (Kamerstuk 31 293)
29 november 2020
Benoemingsbesluit CurriculumCommissie
17 september 2020
Kamerbrief Instelling wetenschappelijke curriculumcommissie
8 september 2020
Eindadvies Curriculum: Samen bouwen aan het primair en voortgezet onderwijs van morgen
2 september 2020
Instellingsbesluit curriculumcommissie versie voor ondertekening
2 september 2020
Motie taal, rekenen en burgerschap
19 juni 2020
Kamerbrief: Bijstelling en aanscherping en vervolgproces actualisatie curriculum primair en voortgezet onderwijs
19 juni 2020
Motie Bètacurriculum vmbo
15 juni 2020
Kamerbrief: Afschrift kabinetsreactie op adviezen voor verbetering van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs
8 december 2019
Kamerbrief: Advies coordinatiegroep curriculum.nu
9 oktober 2019
Kamerbrief: Afronding ontwikkelfase curriculumherziening
24 april 2019
Kamerbrief: Reactie adviezen Toets Wijzer en Curriculumvernieuwing Onderwijsraad
1 april 2019
Kamerbrief: Verloop en vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs
19 december 2018
Onderwijsraad: Briefadvies
12 december 2018
kamerbrief: Beantwoording vragen over brief platform vvvo over de curriculumherziening
9 september 2018
Kamerbrief: Start ontwikkelfase curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs
22 februari 2018
Kamerbrief: Curriculumherziening po en vo
6 juli 2017
Kamerbrief: Vervolg curriculumherziening
9 februari 2017
Kamerbrief: Vervolg curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs
9 februari 2017
Kamerbrief: Curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs
21 december 2016
Kamerbrief: Curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs
21 december 2016
Onderwijsraad: Een eigentijds curriculum 1.7
18 mei 2014

Documenten en downloads