Eerste tussenadviezen van de wetenschappelijke Curriculumcommissie over landelijke bijstelling van het curriculum komen medio januari uit.
Beantwoording van vragen van Kamerleden over de brief d.d. 9 september jl. over de instelling van de wetenschappelijke curriculumcommissie.
CurriculumCommissie van start
Kamerbrief: Instelling wetenschappelijke curriculumcommissie

Nieuwsberichten