top of page

Op 26 maart 2024 heeft de wetenschappelijke Curriculumcommissie haar 5e tussenadvies opgeleverd. Op verzoek van de minister geeft de commissie een reflectie op de conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen & wiskunde en daarnaast op de eigen werkwijze en de monitoring van het curriculum. Dit in aanvulling op haar laatste advies over een systeem van periodiek herijken en de inrichting van een permanent en onafhankelijk college.

Nieuwsbericht Tussenadvies-5 is door de wetenschappelijke Curriculumcommissie opgeleverd.

bottom of page