Podcasts

Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Nederland krijgen een nieuwe inhoud. Om er voor te zorgen dat deze vernieuwing voldoet aan de eisen van de tijd, is de curriculumcommissie ingesteld. De zeven leden van deze commissie adviseren de regering over de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's.

 

De commissie heeft nu drie adviesrapporten uitgebracht. Het eerste is een beoordeling van de inhoudelijke voorstellen van curriculum.nu. Het tweede advies betreft de kerndoelen voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

 

Luister in deze podcast naar de opbouw van het derde adviesrapport; over de examenprogramma's. Het woord is aan Roel Kuiper, voorzitter van de commissie.

In de zomer van 2020 is bij Koninklijk Besluit de Curriculumcommissie ingesteld. De taak van de zeven leden van dit orgaan is het beoordelen van eerdere voorstellen voor een vernieuwd curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs. De commissie toetst de technische en inhoudelijke bruikbaarheid hiervan en geeft opdracht voor het uitwerken van de plannen.

 

In deze eerste aflevering van de podcastserie 'CC' gaan voorzitter Roel Kuiper en lid Nienke Nieveen in op manier de commissie die taken uitvoert en met welke achtergrond zij dit doen. In komende afleveringen komen andere leden van commissie aan het woord.