top of page

Podcasts

Het derde adviesrapport: Examenprogramma's

In deze tweede aflevering van de podcastserie 'CC' gaat voorzitter Roel Kuiper in op het derde advies van de Curriculumcommissie over examenprogramma’s in het voortgezet onderwijs. In komende afleveringen komen andere leden van commissie aan het woord.

Introductie Curriculumcommissie met Roel Kuiper en Nienke Nieveen

In de zomer van 2020 is bij Koninklijk Besluit de Curriculumcommissie ingesteld. De taak van de zeven leden van dit orgaan is het beoordelen van eerdere voorstellen voor een vernieuwd curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs. De commissie toetst de technische en inhoudelijke bruikbaarheid hiervan en geeft opdracht voor het uitwerken van de plannen.

 

In deze eerste aflevering van de podcastserie 'CC' gaan voorzitter Roel Kuiper en lid Nienke Nieveen in op manier de commissie die taken uitvoert en met welke achtergrond zij dit doen. In komende afleveringen komen andere leden van commissie aan het woord.

Conferentie Curriculumcommissie: advies en periodieke herijking

Deze aflevering van de podcastserie ‘CC’ gaat over de conferentie die door de Curriculumcommissie op 8 november 2022 is gehouden. Naast de presentaties en interviews zijn er ook korte gesprekjes met verschillende deelnemers aan de conferentie opgenomen.

verkorte inhoudsopgave:

08.00 presentatie commissielid Nienke Nieveen

12.58 presentatie voorzitter Roel Kuiper

19.50 Vragen uit de zaal: Waarom een nieuw orgaan?

22.00 Nienke Nieveen: leren van wat in andere landen is misgegaan

22.42 De rol van leraren (Roel Kuiper)

Verdiepende studie kansengelijkheid

In deze aflevering van de podcastserie 'CC' gaan de commissieleden Roel Bosker en Orhan Ağırdağ in op de verdiepende studie Kaders voor kansen. Hoe kan het curriculum bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid? In de komende afleveringen komen andere leden van de commissie aan het woord.

Verdiepende studie Samenhang in het curriculum

In deze aflevering van de podcastserie 'CC' gaan de commissieleden Maartje Raijmakers en Jan van Tartwijk in op de verdiepende studie Samenhang in het curriculum. Hoe kan samenhang het curriculum versterken? En waarom is dat nodig? In de komende aflevering komen andere leden van de commissie aan het woord.

Het fundament onder het curriculumbouwwerk

Deze aflevering van de podcastserie 'CC' gaat over de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan een verantwoorde wijze van curriculumherziening in het funderend onderwijs. Hierbij spreken de commissieleden Gert Biesta en Nienke Nieveen over de rationale en over de bruikbaarheid van de drie doeldomeinen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Waarom moet hierover worden nagedacht voordat je begint aan curriculumherziening?

bottom of page