top of page

Op verzoek van de minister geeft de commissie In Tussenadvies-5A een reflectie op de conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen & wiskunde en in Tussenadvies-5B een reflectie op de eigen werkwijze en de monitoring van het curriculum. Dit in aanvulling op haar laatste advies over een systeem van periodiek herijken en de inrichting van een permanent en onafhankelijk college.

Tussenadvies-5B Curriculumonderhoud organiseren

bottom of page