top of page

Mooi werk, maar het mag allemaal scherper en vanuit heldere ontwerpprincipes. Dat is kort samengevat het oordeel van de wetenschappelijke Curriculumcommissie over de voorstellen van de ontwikkelteams. Ook de werkopdracht aan SLO voor het ontwikkelen van kerndoelen po en onderbouw vo moet duidelijker. Definitieve besluitvorming over de twee tussenadviezen van de commissie vindt pas na de verkiezingen plaats.


Didactief - Curriculumcommissie: een methodische aanpak ontbreekt

bottom of page