top of page

Binnenkort zullen de eerste rapporten van de Curriculumcommissie verschijnen. Sinds haar instelling in september jl. is er door de commissie gewerkt aan een beoordeling van de voorstellen voor curriculumherziening in het funderend onderwijs. Deze voorstellen zijn ontwikkeld door teams van leraren, schoolleiders en curriculumexperts tijdens de ontwikkelfase Curriculum.nu.


Conform de opdracht die de wetenschappelijke Curriculumcommissie heeft gekregen van de ministers van onderwijs heeft de commissie eerst een tussenadvies over de bruikbaarheid van de voorstellen opgeleverd. In aansluiting hieropwerkt de commissie aan een tweede tussenadvies over de werkopdracht aan SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) voor het vervolgtraject: het maken van conceptkerndoelen voor het primair- en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het is het ministerie van OCW dat vervolgens SLO de opdracht hiertoe zal geven.


Medio januari 2021 wordt de wetenschappelijke reflectie op de voorstellen van Curriculum.nu (eerste tussenadvies) samen met de werkopdracht (tweede tussenadvies) aangeboden aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Beide adviezen verschijnen gelijktijdig gelet op hun onderlinge samenhang.

Eerste tussenadviezen van de wetenschappelijke Curriculumcommissie over landelijke bijstelling van het curriculum komen medio januari uit.

Download Document
bottom of page