De adviezen van de Curriculumcommissie ondersteunen het realiseren van meer kader en samenhang in het curriculum.

Didactief - Kaders en samenhang in het curriculum