top of page

Vanwege vertraging in het bijstellingstraject kerndoelen en eindtermen funderend onderwijs heeft de Minister van OCW besloten de duur van de Curriculumcomissie te verlengen tot eind 2024.

Instellingsbesluit verlenging Curriculumcommissie

bottom of page