top of page

In de brief geeft de minister een waardering van de resultaten geboekt bij de bijstelling kerndoelen basisvaardigheden en geeft hij aan hoe hij een systeem van periodieke herijking wil inrichten.

De minister wil de bijstelling verbreden naar alle leergebieden. Bij het systeem van periodieke herijking krijgt een onafhankelijke curriculumcollege de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het systeem van periodieke herijking. Daarnaast zal de Onderwijsraad worden gevraagd een keer in de tien jaar een strategisch advies over het curriculum uit te brengen.

Kamerbrief tussenbalans bijstelling kerndoelen

bottom of page