top of page

Beantwoording door minister Slob van vragen en opmerkingen in het Verslag schriftelijk overleg vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Kamerbrief d.d. 9 september 2020 inzake de instelling van de wetenschappelijke curriculumcommissie ten behoeve van de curriculumherziening in het funderend onderwijs (Kamerstuk 31 293).

Beantwoording van vragen van Kamerleden over de brief d.d. 9 september jl. over de instelling van de wetenschappelijke curriculumcommissie.

bottom of page