top of page

Dr. Elwin Savelsbergh

dr. Elwin Savelsbergh

  • Lector Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs,      Hogeschool Utrecht

  • Universitair hoofddocent bèta-didactiek, Universiteit      Utrecht

Elwin Savelsbergh studeerde natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde op een leerpsychologisch onderwerp aan de Universiteit Twente. Hij was post-doc bij het Max Planck Institut für Bildungsforschung in Berlijn, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Daarna was hij universitair docent aan de Universiteit Utrecht, onderwijsdirecteur van de bèta-lerarenopleidingen aldaar. Zijn functie als lector combineert hij met een aanstelling als universitair hoofddocent bij de bèta-lerarenopleidingen van de Universiteit Utrecht en met een taak als voorzitter van de vastellingscommissie voor de natuurkunde-examens havo en vwo bij het CvTE.

Met zijn onderzoeksgroep bij de HU werkt hij aan versterking van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs en in het hoger beroepsonderwijs. Kernvragen in het onderzoeksprogramma zijn: welke kennis, vaardigheden en attituden hebben leerlingen nodig als voorbereiding op arbeidsmarkt, samenleving en als bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling? Hoe kunnen deze inhouden motiverend en in samenhang onderwezen worden? Welke vakdidactische vaardigheden heeft een docent daarvoor nodig? Het onderzoek in zijn groep is veelal ontwerpgericht en wordt uitgevoerd in samenwerking met scholen en leraren.

  • Lector Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs,      Hogeschool Utrecht

  • Universitair hoofddocent bèta-didactiek, Universiteit      Utrecht

  • Lector Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs,      Hogeschool Utrecht

  • Universitair hoofddocent bèta-didactiek, Universiteit      Utrecht

bottom of page