top of page

Prof. dr. Roel J. Bosker

Is als hoogleraar onderwijswetenschappen, in het bijzonder de theoretische en vergelijkende onderwijswetenschappen en het onderwijsonderzoek, en als directeur van GION onderwijs/onderzoek, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.


Hij studeerde in 1980 cum laude af aan die universiteit in de interdisciplinaire onderwijskunde, met als bijvak statistiek en meettheorie. Hij werkte daarna als onderwijsonderzoeker, promoveerde in 1990 en was daarna verbonden aan de Universiteit Twente, eerst als universitair hoofddocent en vanaf 1998 als hoogleraar Onderwijsevaluatie. In 2003 keerde hij terug naar zijn alma mater. Hij werkte als visiting fellow bij de University of Melbourne (1995), Syracuse University (2001) en bij het Nuffield College - Oxford University (2010). Hij was lid van de eerste Adviesraad van de Inspectie van het Onderwijs, kroonlid van de Onderwijsraad, voorzitter van de Adviesraad van het Cito en van de “commissie Bosker”, die een advies uitbracht over de rekentoetsen in het kader van de referentieniveaus. Hij is voorzitter van de stuurgroep van de Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, een noordelijk samenwerkingsverband van hogescholen en de universiteit Groningen.


Hij participeerde als expert in PISA- en PIAAC-studies van de OESO naar respectievelijk het onderwijsniveau en geletterdheid, en onderzocht in opdracht van de OESO de relatie tussen schoolleiderschap en professionele leergemeenschappen van leraren, en was en is betrokken bij nationale peilingsonderzoeken voor bewegingsonderwijs, Engels, schrijfvaardigheid en burgerschap.


Belangrijk thema in zijn onderzoek is onderwijskansen van kinderen uit achterstandssituaties en de rol van de school. Zo is hij initiatiefnemer van de Onderwijskansen Werkplaats Noord-Nederland, waarin 13 scholen in samenwerking met de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen via praktijk- en praktijkgericht onderzoek het onderwijs voor die kinderen proberen te verbeteren.


Ook heeft hij in dat kader met een R&D-team in een zevental jaren een taal/lees-curriculum voor het basisonderwijs ontwikkeld, vertrekkend vanuit de Amerikaanse evidence-based aanpak Success for All, waarbij o.a. verschillende vakgebieden in het taal-/leesonderwijs worden geïntegreerd bij lezen van non-fictie.

  • Hoogleraar onderwijswetenschappen, i.h.b. de theoretische en vergelijkende onderwijswetenschappen en het onderwijsonderzoek, faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.

  • Hoogleraar onderwijswetenschappen, i.h.b. de theoretische en vergelijkende onderwijswetenschappen en het onderwijsonderzoek, faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.

bottom of page