Tussenadvies I over de curriculumvoorstellen (verschijnt samen met het tussenadvies II werkopdracht po/onderbouw vo)
Tussenadvies II over de werkopdracht ontwikkeling conceptkerndoelen po en onderbouw vo
Tussenadvies III over de planning en werkwijze voor de vakvernieuwingen vo bovenbouw
Tussenadvies IV over de ontwikkelde conceptkerndoelen voor po en onderbouw vo
Tussenadvies V over de ontwikkelde concepteindtermen voor de bovenbouw vo
Eindadvies over de kerndoelen po en onderbouw vo en systematiek voor een periodieke herijking

Tijdlijn