Tussenadvies I over de curriculumvoorstellen (verschijnt samen met het tussenadvies II werkopdracht po/onderbouw vo)
juni
2020
Tussenadvies II over de werkopdracht ontwikkeling conceptkerndoelen po en onderbouw vo
januari
2021
Verdiepende studie Kansengelijkheid
juni
2021
Tussenadvies III over de bijstelling examenprogramma's vo bovenbouw
juni
2021
Verdiepende studie Samenhang en vaardigheden
september
2021
Tussenadvies IV over de systematiek van periodieke herijking
juni
2022
Tussenadvies VI over de ontwikkelde concepteindtermen voor de bovenbouw vo
september
2023
Tussenadvies V over de ontwikkelde conceptkerndoelen voor po en onderbouw vo
november
2023
Eindadvies over de kerndoelen po en onderbouw vo en systematiek voor een periodieke herijking
september
2024

Tijdlijn