top of page
Tussenadvies I over de curriculumvoorstellen (verschijnt samen met het tussenadvies II werkopdracht po/onderbouw vo)
juni
2020
Tussenadvies II over de werkopdracht ontwikkeling conceptkerndoelen po en onderbouw vo
januari
2021
Tussenadvies III over de bijstelling examenprogramma's vo bovenbouw
juni
2021
Verdiepende studie Kansengelijkheid
juni
2021
Verdiepende studie Samenhang en vaardigheden
september
2021
Tussenadvies IV over de systematiek van periodieke herijking
juni
2022
Tussenadvies V over de conceptkerndoelen basisvaardigheden Nederlands en rekenen/wiskunde - het eigen functioneren met oog op de inrichting van een systeem van periodieke herijking - de inrichting van de monitoring van het curriculum.
maart
2024
Eindadvies over de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid, de 1e tranche bijgestelde conceptexamenprogramma's voor de bovenbouw vo en een aantal thema’s die in eerdere adviezen aan de orde zijn geweest. (afhankelijk van politieke besluitvorming)
december
2024

Tijdlijn

bottom of page