Tussenadvies I over de curriculumvoorstellen (verschijnt samen met het tussenadvies II werkopdracht po/onderbouw vo)
oktober
2020
Tussenadvies II over de werkopdracht ontwikkeling conceptkerndoelen po en onderbouw vo
december
2020
Tussenadvies III over de planning en werkwijze voor de vakvernieuwingen vo bovenbouw
juni
2021
Tussenadvies IV over de systematiek van periodieke herijking
maart
2022
Tussenadvies V over de ontwikkelde conceptkerndoelen voor po en onderbouw vo
september
2022
Tussenadvies VI over de ontwikkelde concepteindtermen voor de bovenbouw vo
september
2023
Eindadvies over de kerndoelen po en onderbouw vo en systematiek voor een periodieke herijking
september
2024

Tijdlijn