top of page
Tussenadvies I over de curriculumvoorstellen (verschijnt samen met het tussenadvies II werkopdracht po/onderbouw vo)
juni
2020
Tussenadvies II over de werkopdracht ontwikkeling conceptkerndoelen po en onderbouw vo
januari
2021
Tussenadvies III over de bijstelling examenprogramma's vo bovenbouw
juni
2021
Verdiepende studie Kansengelijkheid
juni
2021
Verdiepende studie Samenhang en vaardigheden
september
2021
Tussenadvies IV over de systematiek van periodieke herijking
juni
2022
Tussenadvies V over de conceptkerndoelen basisvaardigheden (afhankelijk van politieke besluitvorming)
september
2023
Eindadvies over de concept- kerndoelen, concepteindtermen en reflectie op eigen werkwijze (afhankelijk van politieke besluitvorming)
september
2024

Tijdlijn

bottom of page